Nakdi Yardım Nedir

Nakdi Yardım Nedir? Nasıl Alınır?

Anayasamızın 2. maddesi Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal bir hukuk devleti olduğunu belirtmektedir. Anayasamızın bu emredici hükmü gereğince devlet, dar gelirli vatandaşlara sosyal yardımlarda bulunur. Devlet sosyal yardımlar hizmetleri kapsamında küçük bir kısmı kömür, gıda, giyecek gibi ayni yardımlar olarak ön plana çıkıyor. Devlet sosyal yardımının ana kısmı nakit yardımı veya nakit yardımıdır. Devlet, yoksul vatandaşlara, yeni doğum yapmışlara, yaşlılara, engellilere ve çocuğu olanlara çeşitli maaş veya nakdi yardımlar sağlar.

Devlet, Aile ve Sosyal Politikalar Dairesi’ni sosyal yardım üssü olarak tayin etmiştir. Ancak belediyeler, vakıf idareleri ve SGK’lar (Sosyal Sigorta Kurumları) gibi diğer kamu kurumları da sosyal yardım yapmaktadır.

Nakdi Yardım Ne Kadar?

Para yardımı kapsamında sabit bir miktar yoktur. Mali yardım başvurusu yapıldıktan sonra Kaymakamlık Mali Yardım Değerlendirme Formunun doldurulması için gerekli çalışmalara başlar. Mali yardımın miktarı ve kaç ayda bir ödeneceği Kurul tarafından belirlenir. Genel olarak sübvansiyon kararları 200 TL ile 800 TL arasında verilmektedir. Ayni ve nakdi devlet sosyal yardımlarını özetlediğimize göre, devlet mali yardımını kimlerin aldığı konusuna açıklık getirelim. Kanun ve yönetmelikler nakit yardımını kimlerin alacağı konusuna ayrıntılı olarak yer vermektedir. Devlet, sosyal yardım için başvuran kişinin mali yardımını yapmadan önce mali durumunun bir değerlendirmesini yapar.

Nakdi Doğum Yardımı Nedir?

Devletten doğum yardımı talep edebilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız ve bebeğin hayatta olması yeterlidir. Annelik yardımları, devletten anneye bir doğum hediyesi olarak görülebilir. Süt ödeneği (emzirme ödeneği), doğum yardımı gibi programlar, tanımladığımız koşulsuz yardım türleridir. Devlet Yardımına başvurmadan önce Yoksulluk Belgesi almak, yardım talebinde bulunurken çok uygun ve avantajlı olabilir.

Nakit ne kadar yardım alır sorusunun herkese uyan tek bir cevabı olmadığı gibi Nasıl yapılır sorusunun da herkese uyan tek bir cevabı yoktur. Aylarca nakit yardım alabilirsiniz. Farklı yardım türlerinin farklı son tarihleri ​​vardır. Örneğin yaş, doğum tarihinizin son rakamını takip eden ayın 5’inden 9’una kadar aylık olarak ödenir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Kaymakamlıklara yapılan yardım ödemeleri öncelikle her ayın 5’inde yapılır. SGK yardımı ve ödemeleri her ayın 8’i ile 1 ‘ü arasında yapılır.

Bir cevap yazın